Tagged: Stockholm

Nya parkeringsregler och avgifter i Stockholm

Nya parkeringsregler och avgifter i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholms stad inför från den första september nya parkeringsregler samt förändrade parkeringsavgifter. Förändringarna sker successivt och börjar gälla i takt med att skyltarna byts ut. Förändringarna kommer med tiden även att innefatta...